100%

Staan

Lesson Progress

Staan

Einddoel

De hond kan rechtstaan zonder verder te wandelen wanneer hij de cue ‘sta’ hoort.

 

Wat heb je nodig?

  • Beloningen, zoals lekkere voertjes

  • Een clicker of markeerwoord (flink)

Hoe?

Er zijn meerdere manieren om een sta aan te leren. Eerst leggen we de sta met een voorwaartse beweging uit. Daarna een sta met achterwaartse beweging.

 

Stappenplan 1: Sta voorwaarts

STAP 1: Laat de hond zitten. Lok vanuit deze zit de hond met een voertje door je hand voor zijn neus te houden en je hand een beetje naar jou toe te brengen zodat hun poep van de grond komt. Click/markeerwoord en beloon meteen van zodra hun poep van de grond komt.

Let op! De hond moet wel volledig stilstaan als je clickt en beloont, anders ga je belonen op het wandelen en niet op de sta. Probeer er op te letten dat jouw hond zo min mogelijk stappen zet.

STAP 2: Laat de hond gaan zitten. Dit keer gaan we het voer achterwegen laten maar we gaan de hond wel op dezelfde manier lokken. Hou je hand, zonder voer, voor de neus van de hond en breng je hand een beetje naar jou toe. Zorg dat de hond zijn poep van de grond komt, hij rechtstaat en ook stilstaat voor je clickt/markeert en beloont.

STAP 3: Voeg de cue toe. Laat de hond opnieuw gaan zitten en werk verder zonder voer. Zeg je cue ‘sta’ en beweeg je hand weer van de neus van je hond naar jou. Wacht tot de hond opnieuw staat, click/markeer en beloon.

STAP 4: Probeer je handbeweging af te bouwen. Laat de hond gaan zitten en hou je hand steeds iets verder van de hond af. Breng je hand niet meer volledig voor de neus en bouw zo verder af tot je jouw hand niet meer hoeft te gebruiken. Blijf ondertussen de cue ‘sta’ gebruiken. Click/markeer en beloon wanneer de hond staat nadat je jouw cue gegeven hebt.

STAP 5: We gaan de clicker/markeerder langer uitstellen nadat de hond op cue gaat staan. Laat de hond gaan zitten en geef de cue staan. Wanneer de hond rechtstaat na de cue wacht je steeds iets langer met clicken/markeren om de hond te belonen. Hierdoor gaat de hond langer leren stilstaan. Als de hond niet blijft staan, begin je opnieuw zonder te belonen.

 

Stappenplan 2: Sta achterwaarts

Je kan de Sta ook aanleren op een achterwaartse manier. De honden zijn dan net iets meer bewust bezig met hun lichaam en gaan geen stappen vooruit zetten. Dit kan handig zijn op bv een dierenartstafel.

STAP 1: Neem een snoepje in je hand en maak een lokkende beweging richting de buik van je hond. Je hond wil vaak het snoepje achterna en springen zo met hun achterhand recht. Probeer je hond zo recht mogelijk te laten zitten. Als ze op hun dij zitten, gaan ze vaak niet genoeg kracht hebben om recht te springen. Wanneer je hond gaat staan, kan je dit gaan markeren en belonen. Je gebruikt nog geen cue.

STAP 2: Dezelfde stap als stap 1, maar dan zonder voer in je hand.

STAP 3: Bouw je gebaar steeds meer af en voeg je cue (bv Sta, recht,…) toe. Zodra de poep omhoog wipt, mag je belonen.

STAP 4: Probeer jouw hond enkel op stemcommando te laten staan.

Extra uitdaging: Indien de sta goed lukt voor de geleider, gaan we dit ook proberen naast de geleider. Eventueel tussen geleider en muurtje/afsluiting om te voorkomen dat de hond terug voor de geleider komt bij het rechtstaan.